Nyt fra selskabet

 

OBS!

Hej alle foreninger i 4. Kreds

Jeg skriver til jer for at høre, om der er interesse i 4. Kreds afholder et foredrag om modstandsmanden Tommy fra Odense.

Lene og Lars Lylov, fra kredsbestyrelsen, har hørt foredraget og finder det rigtig spændende.

Tommy og Tine (barnebarn) har siddet sammen i køkkenet hos Tommy, hvor han har fortalt Tine alt hvad han har lavet under besættelsen i Odense.
 

Tommy døde desværre inden bogen blev færdig i 2019. Tine har skrevet bogen færdig med udgangspunkt i og respekt for det Tommy har fortalt.
 

Det forventes at foredraget kan afholdes på Dannevirke Soldaterhjem i Odense til februar 2023. Hvis der er interesse vil Lars Lylov efterfølgende aftale dato med Tine.
 

Der kommer sandsynligvis til at være et deltagergebyr på ca. 50 kr.

Jeg skal bede de enkelte foreninger give en tilbagemelding om enten antal interesserede medlemmer eller der ikke er interesse for deltagelse, inden kredsbestyrelsen går i gang med den videre planlægning.

Tilbagemelding senest den 10. december 2022 til Lars Lylov på telefon  21753686 eller på mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Med broderlig hilsen

Hans Jørgen Jeppesen

Formand 4. Kreds


 SKYDEKLUBBEN AFHOLDER DEN ÅRLIGE  KANONSKYDNING TORSDAG D.15/12 KL 18.00
HVIS I SKAL BESTILLE MAD FOREGÅR DET I SKYDEKLUBBEN.
MADEN KOSTER 110.00 KR. SIDSTE TILMELDNING ER 1/12     


 

GENERALFORSAMLINGEN
& KAMMERATSKABSAFTEN 2022

FREDAG, D. 7. OKTOBER KLOKKEN 18.00, 

På Soldaterhjemmet Dannevirke

 

TILMELDING til GENERALFORSAMLING og KAMMERATSKABSAFTEN SKER TIL:  

Formand, Lars Lylov, mob. 21-75-36-86


SIDSTE TILMELDING ER:  

Torsdag, den 29. september 2022. 

(Tilmelding er bindende)
 

20. januar 2022

Jeg håber alle er kommet godt ind i det nye år.

På grund af sygdom kommer vores blad ikke til tiden.
Der er problemer med at afholde generalforsamlingen i marts som vedtægterne siger. Bestyrelsen arbejder på en løsning.
Jeg håber at I vil indbetale jeres kontingent på 225,00 kr på konti nr. 1551 0001040995
Det vil Kenneth blive meget glad for.
 
På bestyrelsens vegne
Lars Lylov
 
Medlemsbladet "Odense Forsvarsbroder" for 2. kvartal 2021,
kan nu læses eller downloades her

HUSK TILMELDING TIL
GENERALFORSAMLING & KAMMERATSKABSAFTEN

FREDAG, D. 16. OKTOBER KLOKKEN 18.00, 
LONDONGADE 10
TILMELDING til GENERALFORSAMLING og KAMMERATSKABSAFTEN SKER TIL: 
Formand, Lars Lylov, mob. 21-75-36-86
SIDSTE TILMELDING ER:  Torsdag d. 7. oktober 2021. 

På grund af det ringe fremmøde når selskabet deltager i blomsternedlæggelser, har bestyrelsen vedtaget at vi kun deltager i den 4. Maj   9. April på Seden skydebane  5. September og den 11. November.

   


Vi har i dag d. 7/4-2021 modtaget følgende lykønskning fra præsidenten i Forsvarsbrødrene, Allan Poulsen:

Kære formand - kære broder Lars Lylov
Selskabet ønskes hjertelig tillykke med det halv runde stiftelsesjubilæum - 130 år er jo også er slags år.
Så modtag de bedste hilsner i dagen anledning - pas på jer selv i disse COVID-19 tider.   
Med Broderlig hilsen
Allan Poulsen

Referat af Generalforsamlingen d. 20. marts 2019

 

Velkomst ved formand Lars Lylov.

Der blev udbragt et nifoldigt leve for HM Dronningen og forsamlingen sang første vers af Kong Christian.  

Formanden bad derefter forsamlingen mindes de brødre der siden sidste generalforsamling, var afgået til Ryes brigade.

 

Pkt.1
Valg af dirigent: Bestyrelsen forslog Ib Lyng, der blev valgt.
Dirigenten takkede og konstateret at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

 

Pkt.2
Formandens beretning:

Siden generalforsamlingen i 2018 er der sket rigtig meget i selskabet, pga.situationen, da dem som stod for madlavningen måtte stoppe pga. sygdom. Derfor skulle maden komme ude fra. Men  til en højere pris.
I bestyrelsen mente vi ikke det løsningen. Derfor måtte vi tage denne svære beslutning at forlade Dannevirke. Men vi beholder selskabets medlemskab.
Som i nok har bemærket er det ikke kogt torsk vi skal have i dag. Da personale ikke er glad for det. Og som noget nyt, er der spisning før generalforsamlingen. Så dem køkkenet kan komme tidligt hjem.

Som I også nok har bemærket, sender vi ikke Girokort ud, som en prøve.

Jeg vil meget gerne takke de brødre som deler vores blad ud. Det er med til at holde vores porto udgifter nede.

Som noget nyt prøvede vi at man kunne tage sin Hustru eller ledsager med til kammeratskabsaftenen, da vi godt kunne tænke os nogle flere deltagere til vores arrangementer.

I skydeklubben går det rigtig godt, men også her ville det rart hvis der der kom lidt flere, for der bliver hygget. Så kig ud.
Til klubbens skyninger er der fugleskydning og kanonskydning. Til disse to skydninger står Ib Lyng for maden til en fornuftig pris.

Jeg vil takke Ib, Børge og Bent for det arbejde de gør for vores Storbanko spil forsat kan køre.

Hvis i flytter eller får ny mail adresse og tlf nr., så giv lige kasseren besked, for letter hans arbejde.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde.

 

Pkt.3
Kasseren fremlagde rev.regskab:

Årets regnskab udviser et samlet nettounderskud på 4.954,55 og overskud på handelsvare 0,00.
Egenkapital pr. 31/12 2018 - 49.961,65.

 

Pkt.4 
Budget og kontingent: uændret.

 

Pkt.5
Indkommende forslag: ingen.

 

Pkt.6
Valg af bestyrelse:

På valg: Formand Lars Lylov, Bjørn Koch Klausen og Bjarne Lefevre. Alle modtog genvalg.
Valg af Best. Suppleanter Johs Klemmesen - Modtog genvalg.
Valg af fanekommandør Johs Klemmesen - Poul Pedersen. Fanebærere modtog genvalg.

 

Pkt.7 
Valg bilagskontrollører og suppleanter:
Bilagskontrollanter Arne Hansen - Ib Lyng. Begge modtog genvalg
Suppleant. Ole Strunge.

 

Pkt.8.
Intet til dette punkt.

 


Et par billeder fra Kammeratskabsaftenen 2018
Formand Lars Lylov uddeler broderbreve til de ny forsvarsbrødre
Inger Lyng får tildelt medaljen for 25 år

Tilmeld dig årets SOMMERUDFLUGT
Båden sejler d. 18. august 2018 kl. 11.00

I år sejler vi med Odense Aafart fra Munke Mose til Fruens Bøge. Undervejs vil selskabet byde på en øl eller vand. I Fruens Bøge står der en kop god friskbrygget kaffe klar på Velodrom Kaffebar. Evt. kage er for egen regning.
Efter lidt hygge, står det jer frit for hvad I hver især har lyst til. Hjemseljlads er inkluderet i prisen
- sejltiderne vil blive oplyst på dagen.

Invitér familen til en hyggelig sommerudflugt - Bemærk! Max. antal deltagere er 30.
Så skynd jer at melde jer til!

Pris for sejllads Fruens Bøge tur-retur + kaffe er 130,- pr. person.
Bindende tilmelding til formand Lars Lylov på mobiltlf. 21 75 36 86.

Sidste tilmeldingsfrist er fredag d. 10. august.
 

Referat fra Generalforsamlingen d. 15. marts 2017
 

Referat fra Generalforsamlingen d. 15.marts 2017 på Dannevirke Soldaterhjem.


Velkomst ved formand Lars Lylov.
Fanen blev ført ind, af Bjørn Klausen og Bjarne Lefevre, i fravær af fanebærer Johannes Klemmensen.
Der blev udbragt et nifoldigt leve for HM Dronningen og forsamlingen sang første vers af "Kong Christian".
Formanden bad derefter forsamlingen mindes de brødre der siden sidste generalforsamling, var afgået til Ryes brigade.


Pkt. 1 Valg af dirigent: Bestyrelsen forslog Ib Lyng der blev valgt.
Dirigenten takkede og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


Pkt. 2 Formandens beretning:
Årets store aktivet var selskabets 125 Års jubilæum, en fest bestyrelsen havde set frem til og lagt meget arbejde i. Det var dejligt at se så mange brødre med deres hustruer,festklædte og med store forventninger til festen. Det blev en rigtig dejlig aften.
Vi fik en flot faneplade fra samvirksomheden. Fra 4. kreds en fin faneplade overrakt af Kredsformand Ib Skov Pedersen.
Under festlighederne tog næstformanden ordet, for at kalde mig op for at udnævne mig til Æresmedlem af selskabet.Det er en meget stor ære, som jeg som jeg er meget stolt af. Mange tak!

Da portoen er steget rigtig meget, er der brødre som hjælper at gå rundt med bladet til de der ikke har mail. For som de gamle postbude sagde: "I regn og slud, posten skal ud".
Jeg vil sige jer rigtig mange tak for det store arbejde i gør for selskabet. Der skal være en der er bagmand for at det hele fungerer - Derfor en stor tak til vor æresmedlem Ib lyng, for dette arbejde.
Nu jeg da jeg er ved bladet. Så har bestyrelsen kigget kritisk på det og i stedet for at udsende 4 blade om året, får I fra 2018 kun 2 blade. Et om foråret og et om efteråret, samt en aktivitetsoversigt.

Vores bankospil er vi desværret stoppet med, da det efterhånden ikke kunne løbe rundt .Det er heller ikke sjovt at køre rundt for at få gevinsterne til rimelig pris, og så kommer der så få. Men storbankospillet forsætter. Også her en stor tak til Børge Thorup og Ib Lyng.

Juletræsfesten har i flere år givet underskud og nu er vi nået til smertegrænsen! Så desværre må vi lukke og slukke den fest. Der bliver kigget på om der evt. skulle komme noget andet i stedet.

Ude i Elmelunden skydes der hver torsdag, det er rigtig hyggeligt! Prøv at kigge derud. Klubben har både gevær samt pistoler. Er I til det grove, er der også en grovpistol I kan låne. Der er også øl og sodavand som kan købes til rimelige priser Og så har vi et kanon sammenhold. Om foråret skydes en fugleskydning. Om efteråret skydes Kaptajn E. Buchs Kanonskydning. Til begge de to skydninger spiser vi frokost sammen. Kom ud og oplev den rigtige gode stemning.

Jeg vil minde om blomsternedlæggelse, den 9. april, 18. april, 5. maj, 6. juli, 29. august og 11. november.
Mød  gerne op ved hovedporten til kappellet på Heden. Den 5. september er der ligeledes blomsternedlæggelse ved Dannevirke.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt  samarbejde.


Pkt. 3. Kasseren fremlagde Rev.regnskab:
Årets regnskab udviser et samlet nettounderskud på 3.449,98 og underskud på handelsvarer på - 446,46. Egenkapital pr. 31.12.2016 = 33.716,80


Pkt. 4 Budget og kontingent: Uændret.


Pkt. 5. Indkommende forslag: Ingen.


Pkt.6 Valg af bestyrelse:
På valg: Formand Lars Lylov, Næstformand Bjørn K. Klausen og sekretær Bjarne Lefevre - Alle modtog genvalg.
Valg af Best.suppleanter: Johannes Klemmesen - Modtog genvalg.
Valg af Fane kommandør: Johannes Klemmesen - Modtog genvalg.

Punkt.7 Valg af bilagskontrollører og suppleanter:
Bilagkontrollanter Arne Johansen og Arne Hansen - Begge modtog genvalg.
Supp. Ib Lyng og Ole Strunge - Begge modtog genvalg.


Pkt. 8. Eventuelt: Intet til dette punkt.


Medlemsbladet "Odense Forsvarsbroder" for 2. kvartal 2017,
kan nu læses eller downloades her
 
Kammeratskabsaften 2016
Fredag d. 7. oktober 2016, holdt Forsvarsbrødrene i Odense Kammeratskabsaften.
Heruder ses et udsnit af billederne fra aftenen (Klik på billederne).
125 år Jubilæumsfest
Fredag d. 8. april 2016, holdt Forsvarsbrødrene i Odense 125 års jubilæum. Henved 80 deltagere gjorde sit til at arrangmentet blev en stor succes. Heruder ses et udsnit af billederne fra aftenen (Klik på billederne).
 Generalforsamlingen 2015Referat Generalforsamling 11-03-2015 på Dannevirke 
 
Velkomst ved formanden.
 
Fanen blev ført ind af fanekommandør Johannes Klemmensen og fanebærer Poul Pedersen.
 
Der blev udbragt et nifoldigt leve for HM Dronning Margrethe II, og første vers af ”Kong Kristian” afsunget, hvorefter formanden bad forsamlingen mindes de brødre, der siden sidste generalforsamling er afgået til Ryes Brigade  
 
Pkt. 1.Valg af dirigent:  Ib Lyng.
Dirigenten takkede og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning, ved formanden.
Vi har deltaget i kredsmøde i IV Kreds 7. maj i Assens, i Formandsmøde 9. september på Dannevirke og i Landsmøde 20. september på Ryes Kaserne i Fredericia. 
Der har været afholdt årsmøde i skydeklubben.
Vi har deltaget i alle blomsternedlæggelser, samt 18. april i Dybbøl vedr. 150 året (1864).
Sommerudflugten var i 2014 ændret til et sommerarrangement på Dannevirke 26. september, hvor der var cabaret og efterfølgende spisning.
Der har været afholdt Kammeratskabsaften 3.oktober med uddeling af hæderstegn og udlevering af Broderbrev.
Storbanko 1. november og småbanko, hvor Ib Lyng og Børge Thorup har taget det stor slæb. 
Tak for det !
Den årlige Juletræsfest 29. december forløb som sædvanlig godt. Tak herfor til festudvalget.
Og en stor tak til de frivillige på Dannevirke.
                            
Der har igen været stor aktivitet i skydeklubben til de alm. skydninger og til E.T. Buch Kanonskydning.
Driften af Bladet forløber tilfredsstillende – såvel udsendelse som på Hjemmesiden. Der arbejdes fortsat på at få flere til at skifte fra papirversionen til læsning på hjemmesiden.  Pt. benytter ca. 20 brødre sig denne mulighed.   
Vi påregner at ville deltage i HM Dronning Margrethe II’s 75 års fødselsdag den 16. april i København.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.
Beretningen godkendtes herefter.
 
Pkt. 3. Regnskab, ved kassereren.
Årets regnskab udviser et samlet nettounderskud på -5.968 kr.
Dette fordeler sig med overskud på alm. drift: +5.506 kr., overskud på handelsvarer: +270 kr., underskud på arrangementer: -10.268 kr., overskud på bankospil: +5.098 kr., og underskud på Bladet: -6.574 kr. 
Egenkapitalen udgør 42.732 kr.   
Regnskabet godkendtes herefter.
 
Pkt. 4. Budget og kontingent, ved kassereren
Budget 2015 blev forelagt.
Kontingentet har siden 2007 ligget fast på 200 kr. Set i lyset af flere års underskud og forbrug af
egenkapitalen foresloges en kontingentstigning på 225 kr. fra 2016. Et forslag fra forsamlingen om
en stigning til 250 kr. blev efter debat trukket tilbage.
Kontingent fra 2016 på 225 kr. blev herefter vedtaget. 
 
Pkt. 5. Forslag.
Skydeklubben havde fremsat et forslag om, at Odense-Selskabets vedtæger ændres således, at §4, stk. 4 ændres fra: ”Skydeklubbens formand skal være medlem af selskabets bestyrelse og findes ved selskabsbestyrelsens konstituering efter ordinær generalforsamling” til: 
”Skydeklubbens formand vælges på skydeklubbens årsmøde for 3 år ad gangen”. 
Hovedparten af selskabets bestyrelse kunne ikke gå ind for forslaget - hovedsagelig pga. at man mente, at bestyrelsen mistede kompetence, samt at man var usikker på skydeklubbens kontakt og orientering til selskabets bestyrelse om forholdene i skydeklubben. Vedtægtsændringen kunne således ikke anbefales.
Efter debat og forskellige indlæg for og imod blev forslaget sat til afstemning. Vedtægtsændringen blev herefter godkendt med 23 stemmer af i alt 33. 
I konsekvens af, at hovedparten af bestyrelsens holdning var blevet underkendt af forsamlingen, meddelte næstformand og bestyrelsesmedlem Erik Falk Jershauge, at han med øjeblikkelig virkning nedlagde sit mandat og ikke var til rådighed ved det følgende bestyrelsesvalg, hvor Erik Jershauge var på valg. Samtidig forlod han generalforsamlingen.
     
Pkt. 6. Valg til bestyrelsen.
På valg er: Lars Lylov, Niels Th. Nielsen, Erik Jershauge, Bjarne Lefèvre.
Erik Jershauge modtog herefter ikke genvalg. 1. suppleant Bjørn Koch Klausen blev foreslået og valgt. Øvrige 3 blev genvalgt. 
 
Pkt. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Da Bjørn Koch Klausen var blevet valgt til bestyrelsen foresloges Ole Grønlund. Ole blev valgt.
Eddie Rasmussen foresloges og blev valgt som 2. suppleant. 
 
Pkt. 8. Valg af fanekommandør/fanebærer.
Johannes Klemmensen og Poul Pedersen blev genvalgt.
 
Pkt. 9. Valg af bilagskontrollanter/-suppleanter.
Arne Hansen og Arne Johansen blev genvalgt.
Ib Lyng og Ole Strunge Madsen blev genvalgt som suppleanter.
 
Pkt. 10. Eventuelt. 
Intet til dette punkt. 

Efter generalforsamlingen onsdag 11. marts 2015 på Dannevirke afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde.
 
Ældste bestyrelsesmedlem Bent B. Sørensen ledede mødet.
 
Valg af Formand:Lars Lylov
Valg af Næstformand:Bjørn Koch Klausen
Valg af Kasserer:Kenneth D. Frederiksen
Valg af Sekretær:Niels Th. Nielsen
Valg af Skydeudvalgsformand:Bent B. Sørensen
Valg af Festudvalgsformand:Michael B. Sørensen
Valg af bestyrelsesmedlem:Bjarne Lefèvre
 
Bladudvalg: Bent B. Sørensen, Lars Lylov, Bjørn Koch Klausen.
Festudvalg:  Michael B. Sørensen, Lars Lylov, Poul Pedersen.
Regnskabsudvalg: Kenneth D. Frederiksen, Lars Lylov
EDB-udvalg: Bent B. Sørensen, Bjørn B. Klausen.
 
Generalforsamlingen 2014

D. 12. marts 2014 på Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense
Bestyrelsen 2014: 
Formand Lars Lylov, Næstformand Erik F. Jershauge, Kasserer Kenneth Frederiksen, 
Sekretær Niels Th. Nielsen, Skydeudvalgsformand Bent Sørensen, Festudvalgsformand Michael B. Sørensen og Bestyrelsmedlem Bjarne Lefevre.

1. Suppleant Bjørn K. Klausen og 2. Suppleant Ole Grønlund.

Fanebærer Poul Pedersen og Fanejunker Johannes Klemmesen.
 

Hent referatet fra Generalforsamlingen 2014 HÉR

 

Billeder fra Generalforsamlingen 2014

Kammeratskabsaften 2013


På vores Kammeratskabsafteb d. 4. oktober, var 36 brødre mødt frem.

Aage Johansen fik et 65 års tegn
 
Jubilarene - Aage Johansen - 65 års tegn, Ejvind Nielsen
40 års tegn, Svend Arne Sørensen - 25 års tegn
 
 
Tre generationer Buris Sørensen!
 
Generalforsamlingen 2013

Onsdag d. 13. marts afholdtes selskabets årlige generalforsamling 
på Dannevirke med 46 fremmødte brødre.

 
Den nye bestyrelse ser nu du som følger: 
Formand Lars Lylov, Næstformand Erik F. Jershauge, Kasserer Kenneth Frederiksen, Sekretær Niels Th. Nielsen, Skydeudvalgsformand Bent Sørensen, Festudvalg Bjarne Lefevre og Bestyrelsmedlem Michael Sørensen. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Login

Copyright © De Danske Forsvarsbrødre for Odense og Omegn