Formål & historie

Forsvarsbrødrenes formål er:


· AT værne om vort land og demokratiske styreform - med kongehuset i spidsen.

· AT medvirke til at styrke og bevare forsvarsviljen i det danske folk.

· AT vedligeholde vort folks nationale sindelag.

· AT bevare danske mindesmærker for vore efterkommere.

· AT styrke kammeratskabet mellem brødrene gennem sammenkomster, møder
og andre arrangementer.

 

 

 

 

Historie

 

"De danske Forsvarsbrødre" er en upolitisk, national organisation, som er en direkte efterkommer af organisationen " De Danske Vaabenbrødre", som veteraner fra den første slesvigske krig (1848-1850) stiftede i 1859.

Vaabenbrødrene optog som medlemmer kun veteraner fra krigene 1848-1850 og krigen 1864. Organisationen er således opstået på grundlag af det fællesskab, som kun opstår mellem mænd, der har været i krig for at forsvare deres fædreland - deraf brodernavnet, som stadig anvendes for at understrege et fællesskab.

 

Organisationen blev ikke blot dannet for at dyrke fællesskab og kammeratskab, men også som en social foranstaltning, idet social forsorg dengang var et ukendt begreb i Danmark. Man ville hjælpe hinanden både menneskeligt og økonomisk. Af de midler, som fremkom gennem kontingenterne, udlånte Vaabenbrødrene penge til medlemmer, som var i nød, ligesom man blev i stand til at yde økonomisk hjælp under sygdom. Dette gjaldt både mand og hustru, ligesom man understøttede enker og børn samt udbetalte begravelseshjælp. Kort sagt, Vaabenbrødrene var foregangsmænd på det sociale område - med hjælp til selvhjælp !.


Inden Vaabenbrødrene af naturlige årsager måtte standse deres virke (den sidste Vaabenbroder døde i 1941), var Forsvarsbrødrene gået ind i arbejdet med at videreføre Vaabenbrødrenes formål og traditioner. Forskellen mellem Vaabenbrødre og Forsvarsbrødre, var den meget naturlige, at Forsvarsbrødrene optog mænd, som havde aftjent deres værnepligt uden nødvendigvis at have gjort krigstjeneste.

 

I dag optager Forsvarsbrødrene mænd og kvinder, som enten tjener eller har tjent i hæren, søværnet, flyvevåbenet, hjemmeværnet eller beredskabskorpset (tidl. civilforsvaret)


Endvidere kan optages danske borgere, som har gjort tjeneste i Den Danske Brigade i Sverige 1940-45 eller i de allierede hære efter 1940.

"De danske Forsvarsbrødre" er således Danmarks ældste soldaterforening !

"De danske Forsvarsbrødre" har siden 1905 på landsplan været organiseret i "De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber", som i dag består af ca. 70 selskaber med omkring 11.410 medlemmer.

 
 
 

 

Login

Copyright © De Danske Forsvarsbrødre for Odense og Omegn